İş Makinaları « Midyat Hafriyat - Aslan Hafriyat - Kepçe - Bekoloder - Mardin

İş Makinaları

 • Loder
 • (Yükleyici): Bu makine tipi yükleme işlerinde kullanılır. Loder, bir traktör ve önde yüklemeyi sağlayan kepçe kısmından oluşur. Kepçe kısmı hidrolik sistemlerle hareket ettirilir.

 • Bekoloder
 • (

 • Kazıcı-Yükleyici
 • ):

  Bekoloderin loderden farkı, aynı zamanda kazıcı özelliğinin olmasıdır. Hem kazıcı hem yükleyicidir. Bir traktör, önde yüklemeyi sağlayan kepçe, arkada kazıcı  kısmından oluşur. Kepçe ve kazıcı kısmı hidrolik sistemlerle hareket ettirilir

  Cheap

 • Ekskavatör:
 • Alt kısım paletli, lastik tekerlekli veya kamyon şasilidir. Üst kısımda tahrik motoru ve kumanda tertibatı bulunur. Makinanın ön kısmında ise kazmayı sağlayan mekanizma mevcuttur. Kepçeli,  düz kepçeli, ters kepçeli, çeneli, draglin kovalı gibi çeşitleri vardır. Paletli veya lastik tekerleklidir. Paletli çeşitleri lastikliye göre daha kuvvetlidir. Lastik tekerlekli ekskavatörler ise daha hareketlidir. Diğer türlerde olduğu gibi, kazıcı levhanın alt kısmında aşındıkca değiştirilebilen bir bıçak bulunur. Kendi bulunduğu düzeyin altında veya üzerinde iş yapabilen esnek bir iş makinasıdır. Order

 • Dozer:
 • Bir traktör ve önüne kaldırılıp indirilebilir şekilde monte edilmiş  bir kazıcı levhadan oluşur. Yürüyerek sathi kazı yapmaya yarayan bir ekskavatör tipidir. Tırtıllı veya lastik tekerlekli yol yapım makinesidir .

 • Greyder :
 • Greyderler, genel olarak tesviye işlerinde, yol yapımı ve hendek kazma için kullanılan çok amaçlı makinalardır. Ayrıca uygun bir şekilde kullanıldıkları takdirde, tesviye ve bombelik verme, karıştırma ve yayma, malzemeyi yana yığma işleriyle birlikte hafif kazıma işlerinde de kullanılırlar. Ön kısım, arka kısım, şasi ve kazıyıcı levhadan oluşur. Ön kısım iki tekerlekli aks şeklinde olup direksiyon hareketini sağlar. Tahrik motoru ve kumanda mekanizmalar makinanın arkasındadır. Kazıyıcı levha, makinanın ön ve arka kısmını bağlayan şasi üzerine bağlanmıştır. Dozerde olduğu gibi levhanın alt kenarında aşındıkca değiştirilebilen bıçak bulunur ve levha hareketlidir.

 • Skreyper:
 • Paletli veya lastik tekerlekli bir traktörle çekilir. Dört tekerlekli kazıcı sandık kısmının ön tarafında kazıcı bıçak bulunur. Bıçağın kazıdığı toprak sandığa dolar. Sonra ön kapak kapatılır ve dolan toprak boşalacak yere götürülerek boşaltılır. Yol şantiyelerinde yola malzemenin düzgün ve homojen bir şekilde serilmesinde kullanılmaktadır. Yollardaki sathi yarmaların açılıp dolguların yapılmasında, sulama kanallarının açılması, havaalanı  gibi yerlerin inşaatında tesviye yapılması, maden ocaklarındaki üst ince tabakaların kaldırılması vb. işlerde de kullanılır. Bu makinalara ilaveten, zemin gevşetme makinaları, zemin sıkıştırmaya yarayan çeşitli tiplerdeki silindirler, vibratörler, tokmaklar,  beton hazırlama, karıştırma, iletme, yayma vb. işlerde kullanılan inşaat makinaları, asfalt sericiler, asfalt frezeleri, tomruk taşıyıcılar, kompaktörler, mikro yükleyiciler de birer iş makinasıdır.

 • Finişer:
 • Hazırlanmış malzemeyi, Toprak, Asfalt yada mekanik (Kırma taş ve Kum ) serip sıkıştırma yapan paletli, yada tekerlekli iş makineleridir.

  Pills

  Order

 • Forklift
 • Operatörü Forklift türünden iş makinesı kullanabilmek için İş kanununa göre operatörün forklift ehliyeti alması gerekmektedir. Operatörler arasından fortif, portif,forklit olarak da bilinir. Ehliyete G +Forklift olarak geçer.Genelde ehliyete işletilmez. forklift ehliyeti, forklift eğitimi, forklift kursları,forklift eğitim,portif kursu..Forklift Transpaletler,Yaya Kumandalı İstif Makinaları, Sipariş Toplayıcılar, Dar Koridor Forkliftleri Reach Truck,Kule Tipi İstif Makinaları çeşitleri vardır.

  KazıcıYükleyici  :   Kazıcı Yükleyici Operatörü Paletli ve lastik tekerlekli yükleyicileri ve ataşmanlarını kullanarak, çeşitli malzemeleri yükleme, taşıma, tünel kazma vb. işlemleri emniyetli bir şekilde gerçekleştirme ve yükleyicinin bakım ve kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler bu aracı kullanabilmek için iş kanununa göre Kazıcı-yükleyici ehliyeti almalıdır Eskavatör ekskavatör (excavator), transkavatör (traxcavator), loderler, skrayper(scraper), kanal kazıcılar, lastikli ve paletli iş makineleri.

 • Keçi Ayaklı, Ekskavatör ve Yükleyiciler:
 • Bu tür makinalar Genel olarak engebeli arazilerde, Sanayi alanlarında, Ormanlarda ve Lastik ve madeni tekerlekli makineların giremeyeceği alanlarda çalışırlar, Bu belgeler Operatörlük Sertifikası ile kullanılır ancak sürücü belgelerine işlenmez.

 • Kule Vinç Operatörü :
 • Vinç ehliyeti alan operatörler Portal vinçler, arabalı vinçler, tavan vinci,çift kirişli vinçler, tek kirişli vinçler,pergel vinçler, yer vinçleri ve vinç ekipmanları genel vinç çeşitlerini Vinç operatörü belgesi ile kullanabilirsiniz. Vinç ehliyeti, vinç belgesi olarak da bilinir. Mobil vinç kullanlar genelde ehliyete işletir.

 • Mobil vinç Oparatörü :
 • Mobil Vinç Operatörü kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mobil vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin yükleme-boşaltma işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip Vinç operatörü belgesi ile kullanabilirsiniz. İş makineleri operatör belgesi Ehliyete işletilir.

 • Sondaj ve Fore Kazık ,Zemin Delgi Makineleri:
 • Her türlü zeminde delme ve delinen alanın tekrar başka bir malzeme ile (Beton, Demir) Doldurulması, su, termal, petrol ve doğal gaz çıkarılması halinde dikey boruların yerleştirilmesi işlerinde kullanılan makinelerin operatörlük belgeleridir, Sabit olmayan sondaj makineleri sürücü belgesine işlenir

 • Mobil Akaryakıt Tankeri İkmal Makinesi Operatörü :
 • Cheap Her türlü akaryakıt ikmali ve boşaltma işi yapan, Uçak, Gemi, Tanker Gemisi, Limanlar, Vagon Tankeri,Yat limanı, Akaryakıt dolum ve boşaltım istasyonları ve LPG ve Doğal Gaz naklinde,diğer, parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı kimyasal tAkaryakıt Kamyon Tankeri kullanan sürücülerin bu belgeleri almaları zorunludur, Ülkemizdeki iş alanları( Hava Meydanları, Liman ve Dolum Tesisleri,Yat limanları, Gaz dolum ve Boşaltım tesisleri, Tehlikeli kimyasallar LPG Asit tankerleri)

  Buy
 • Tünel Açma Makinaları :
 • Her türlü Yarma şev ve yarı açık ve kapalı tünel açmak , yeraltına ve maden sahalarında sert ve küskülük malzemenin konik ve döner tablalı dişliler vasıtası ile kazarak istenilen yükseklikte ve genişlikte kazı yapabilen oldukca yüksek verimlilikte çalışan makinalardır.Bu Makinaları kullanan operatörler ÇSGB İş Güvenliği Yönetmeliğinin 77 ve 78 Maddeleri doğrultusunda , Operatörlük Belgelerini almaları zorunludur

 • Pompası ve Transmikser :
 • online Hazır Beton dökmek Nakliye etmek amacı ile çalışan Operatör ve Sürücüler bu belgeyi almak ve Sürücü belgelerine işletmek zorundadırla

 • Kaya Kamyonu ve Diğer İş Kamyonları :
 • Her türlü yol dışı kaya ve toprak kamyonları ile taş, toprak, kaya Hafriyat nakli yapan operatörler bu belgeleri almak zorundadırlar, diğer dolgu, taperli kamyonlarla hafriyat işleri yapan sürücüler ise İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi ile hop hop cu ve gözetciler yardımcılarının eğitim sertifikası almaları iş güvenliği yönetmelikleri gereği zorunludur

   


  } else {} else {https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.